IT Operation Specialist [Microsoft 365] till Svenska Turistföreningen, STF