Specialister på rekrytering inom IT/Tech

Passionate about people, business and IT/Tech.​ Sustainable, simple and smart.

  • Sustainable

    Oavsett om du är kund eller kandidat ska en rekrytering vara långsiktig. Energin och engagemanget som en rekrytering innebär ska resultera i ett meningsfullt utbyte över tid. Långsiktighet genomsyrar alla våra professionella relationer och samarbeten.

  • Simple

    Öppenhet och enkelhet är ledord hos oss. Vårt arbetssätt betonar tydlighet, nära samarbete och en tät kommunikation med samtliga parter under processens gång. Vi gör det enkelt för dig att rekrytera din nästa medarbetare eller att ta ditt nästa steg i karriären.

  • Smart

    Att arbeta smart är att lägga tid och kraft på det som spelar roll. För oss är det avgörande att alltid vara effektiva och framåtlutade med hjälp av moderna processer och digitala verktyg. Dessutom utvärderar vi ständigt vilka aktiviteter som faktiskt adderar värde.

Intresserad av att komma i kontakt?

Har du eller ditt bolag behov av att rekrytera? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast!

Stockholm