IDG Recruitment logotype

Två väldigt olika rekryteringar slutade båda med anställning